Sveiki užsukę į Novatex tinklapį!
 • English
 • Lietuviškai

SKYSČIŲ PATIKRA (LEDS)

SKYSČIŲ IR GELIŲ PATIKROS AVIACIJOJE STANDARTAI

Standartas 2
Būtinas visai įrangai
Standartas 3
Sumažintas klaidingų aliarmų kiekis ir padidinta aptikimo tikimybė
Tipas A
Patikra atidarius talpą
EMA-3
Tipas B
Vienos talpos patikra išėmus iš papildomos pakuotės, neatidarant talpos
EMA-3 EMA-3

EMA-4

Tipas C
Dviejų ar daugiau talpų patikra išėmus iš papildomos pakuotės, neatidarant talpos
HiScan 6040-2is
HiScan 6040DV
HiScan 6040-2is
Tipas D
Dviejų ar daugiau talpų patikra neišėmus iš papildomos pakuotės, neatidarant talpos

 

EMA-3

 • Sertifikuota Type B ir Type A Standard 3
 • Analizės laikas ~ 5 s
 • Be judančių mechaninių dalių
 • Be jonizuojančios spinduliuotės ir lazerių
 • Nereikalauja priežiūros

Naudojami metodai:

 • Plačiajuostės radio dažnių bangos
 • Infraraudonieji spinduliai
 • Magnetinė indukcija
 • Gravimetrija

EMA yra kompaktiškas įrenginys, skirtas analizuoti butelius ir jų turinį ir aptikti užsidegančius, degius ir sprogstamus skysčius.
Operatoriui įdėjus butelį į tikrinimo angą, jis automatiškai aptinkamas ir prasideda jo turinio analizė.
Po kelių sekundžių prietaisas pateikia indikaciją OK arba aliarmą be duomenų interpretavimo poreikio. Kalibravimas atliekamas automatiškai.
Matavimo rezultatams atitinkant nepavojingiems skysčiams (pvz.: lengvi gėrimai, vanduo, vynas, likeris), EMA parodo OK žinutę ir žalią šviesos signalą.
Rezultatams neatitikus šių reikalavimų, prietaisas rodo vaizdinį ir garsinį aliarmą, bei informuoja, kad reikalingas tolesnis patikrinimas.

EMA-4

 • Sertifikuota Type B  Standard 3
 • Analizės laikas ~ 5 s
 • Be jonizuojančios spinduliuotės ir lazerių
 • Nereikalauja priežiūros

Naudojami metodai:

 • Plačiajuostės radio dažnių bangos
 • Infraraudonieji spinduliai
 • Magnetinė indukcija
 • Gravimetrija
 • Akustinis laikinis metodas

EMA yra kompaktiškas įrenginys, skirtas analizuoti butelius ir jų turinį ir aptikti užsidegančius, degius ir sprogstamus skysčius.
Operatoriui įdėjus butelį į tikrinimo angą, jis automatiškai aptinkamas ir prasideda jo turinio analizė.
Po kelių sekundžių prietaisas pateikia indikaciją OK arba aliarmą be duomenų interpretavimo poreikio. Kalibravimas atliekamas automatiškai.
Matavimo rezultatams atitinkant nepavojingiems skysčiams (pvz.: lengvi gėrimai, vanduo, vynas, likeris), EMA parodo OK žinutę ir žalią šviesos signalą.
Rezultatams neatitikus šių reikalavimų, prietaisas rodo vaizdinį ir garsinį aliarmą, bei informuoja, kad reikalingas tolesnis patikrinimas.